Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu umieszczane będą ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki oraz innych zainteresowanych osób, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, m in. informacje o zwołaniu walnych zgromadzeń, o emisji akcji lub przekształceniach odbywających się w spółce.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie wyemitowane akcje są imienne, część komunikatów widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych.

02 maja 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 18 maja 2023 roku

Pobierz

13 kwietnia 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 28 kwietnia 2022 roku

Pobierz

07 września 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 23 września 2021 roku

Pobierz

30 grudnia 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz

30 listopada 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz

30 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz

10 sierpnia 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 23 września 2020 roku

Pobierz

30 września 2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz