Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu umieszczane będą ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki oraz innych zainteresowanych osób, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, m in. informacje o zwołaniu walnych zgromadzeń, o emisji akcji lub przekształceniach odbywających się w spółce.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie wyemitowane akcje są imienne, część komunikatów widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych.

9 czerwca 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 30 czerwca 2020 roku

Pobierz